top of page

Zakonodavni okvir

Razumijevanje, primjena i provođenje zakona može biti izazovno. Naš cilj je ponuditi jasnoću i pomoć, osiguravajući da se vaše poslovanje pridržava propisa. Na taj način pojednostavljujemo proces razumijevanja pravnih zahtjeva, pružajući podršku potrebnu za ulivanje povjerenja na svakom koraku vašeg poslovnog putovanja.

 1. Zakon o računovodstvu  (Narodne novine, br. 33/92, 90/92, 146/05, 109/97 i 54/13)

 2. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, br. 95/16)

 3. Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, br. 43/20)

 4. Zakon o reviziji (Narodne novine, br. 90/92, 146/05, 139/08 i 144/12)

 5. Zakon o platnom prometu  (Narodne novine, br. 66/18)

 6. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18, 83/23)

 7. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23)

 8. Zakon o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22)

 9. Zakon o radu (Narodne novine , br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

 10. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, br. 73/2017)

 11. Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)

 12. Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22, 114/23)

 13. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23)

 14. Zakon o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 115/16, 106/18)

 15. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 114/23)

 16. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

 17. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/18)

bottom of page