top of page
Accountant

Izrada financijskih izvještaja

  Usluge:  

  • izrada mjesečnih financijskih izvješća o realizaciji,  rashodima, bruto-dobiti(račun dobiti i gubitka), sa  pokazateljima poslovanja kao što su pokazatelji  likvidnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti

  • izrada izvješća o stanju robe na zalihi kako financijskitako i naturalno

  • izrada koeficijenta obrtaja robe po pojedinim  skladištima, kao i podaci o najprodavanijim artiklima, te  izvješće  i zaradi po pojedinom artiklu

  • izrada bilance stanja na dan

  • izrada investicijskih elaborata za dodjelu kredita

Izrada financijskih izvještaja ključna je komponenta transparentnosti i odgovornosti poduzeća, pružajući zainteresiranim stranama sveobuhvatan uvid u njihovo financijsko zdravlje i učinak. Ovaj proces uključuje pripremu i prezentaciju financijskih izvještaja, koji sažimaju financijske aktivnosti i položaj tvrtke u određenom razdoblju.

bottom of page